Stats
влекач Стандартен

Забележки

Peso totale ammissibile: 18000kg, Cambio manuale, TRATTORE STRADALE
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата ORECCHIA Spa за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви