Stats
камион Цистерна

Забележки

Citerne Magyar 14000 litres
5 compartiments
Compteur Mécanique
Très Bon Etat
Това превозно средство ви интересува?
Не чакайте, още сега се свържете с фирмата MATADJAC за повече информация!
При този продавач
Подобни обяви